im1-slideshow im2-slideshow im3-slideshow

Προορισμός της ανθρώπινης ζωής είναι να ανακαλύψουμε την πηγή της ικανοποίησης. Αν είστε ικανοποιημένοι, τότε έχετε ειρήνη με τον εαυτό σας.

Σ. Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι
  •  

Ποιότητα διδασκαλίας

yogascience

Όλοι όσοι διδάσκουν γιόγκα στο κέντρο μας έχουν πιστοποιημένη εκπαίδευση απο το Σατυανάντα Ασραμ Ελλάδας ...

block
Περισσότερα
line

Το σύστημα Σατυανάντα

yogascience

Αναπτύχθηκε από τον μεγάλο δάσκαλο της εποχής μας Παραμαχάμσα Σατυανάντα. Είναι ένα ολιστικό σύστημα γιόγκα ...


Περισσότερα

Τα νέα μας

Περισσότερα